Oční vady

Za oční vady bývají nejčastěji považovány tzv. refrakční vady lidského oka. Jde o neschopnost dobře vidět na různé vzdálenosti. Mezi ty nejznámější patří krátkozrakost (myopie), dalekozrakost (hyperopie) a astigmatismus. Nějakou oční vadou nebo kombinací očních vad trpí většina populace. Jako refrakční vada se projevuje též vetchozrakost (presbyopie), která je přirozeným důsledkem stárnutí lidského organismu.
slider-ocijakorys-polovina

Kromě očních vad rozlišujeme i těžká zraková postižení. Jedná se o snížení schopnosti vidění, které postiženého výraznou měrou hendikepuje a nelze jej korigovat brýlemi nebo kontaktními čočkami. Sem patří střední a silná slabozrakost, těžce slabý zrak, praktická a úplná slepota.
Každá oční vada má své řešení. Někdy stačí brýle nebo kontaktní čočky, jindy je nutná laserová operace očí nebo nitrooční operace. Vždy ale platí, že oči je třeba sledovat dlouhodobě a oční potíže vyhodnotit individuálně. Kromě typu oční vady a stupně poškození zraku záleží také na věku pacienta, celkovém zdravotním stavu a kondici.

Bez dobrého zraku je život těžký. Čím dříve začnete vaši oční vadu řešit, tím lépe. Pokud se obrátíte na správného očního lékaře nebo oční kliniku, můžete správně vidět už za pár týdnů nebo měsíců. Důležité je vadu sledovat dlouhodobě a domluvit se na dalším postupu s takovým specialistou, který dokáže vyhodnotit všechny faktory. Správná pooperační péče by vždy měla být součástí vaší zdravotní péče o oči. Pokud s přejete mít oči jako rys, čtěte dál. Podíváme se podrobněji na jednotlivé oční vady jako je astigmatismus, šedý a zelený zákal, krátkozrakost a dalekozrakost a probereme si možnosti jejich odstranění.

KRÁTKOZRAKOST (MYOPIE)

JAK SE PROJEVUJE
Krátkozrakost způsobuje špatné vidění do dálky. V oku se tzv. dlouhé a procházející paprsky protínají už před sítnicí, takže je obraz na sítnici neostrý a rozmazaný. Tato vada je velmi častá a postihuje až jednu třetinu celkové populace, díky čemuž je dnes považována za civilizační chorobu.
Krátkozrakost je většinou diagnostikována už v dětství nebo v období dospívání. Vada se většinou zhoršuje až do časné dospělosti, kdy se mezi 20. a 25. rokem života většinou ustálí.
Výše vady se vyjadřuje v dioptriích se znaménkem mínus.

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ VADY
Brýle, kontaktní čočky
Nitrooční chirurgie
Laserová operace

EXISTUJE PREVENCE?
Důležité je nečekat, že se vidění nějak upraví samo a vyhledat odborné pracoviště. Tato vada se obvykle časem pouze zhorší. Navíc lehčí vady často způsobují větší obtíže než vady těžší, kde už to bez korekce zraku zkrátka nejde. U nižších vad mají lidé tendence brýle (případně čočky) odkládat a nosit je jen na řízení nebo sledování televize. Mozek se snaží rozmazaný obraz vyladit, což vede k velké únavě, bolestem hlavy a dalším zdravotním potížím.

MOŽNOSTI ZÁKROKU
Laserová operace – různé lasery, různé metody
Nitrooční operace – v případě kombinovaných a těžších vad

KAM SE OBRÁTIT
Praktický lékař
Oční lékař
Specializovaná oční klinika

ASTIGMATISMUS

JAK SE PROJEVUJE
Astigmatismus je způsoben asymetrií rohovky. U zdravého oka má rohovka pravidelný kulatý tvar. Kvůli asymetrii se ale světlo neláme stejně ve všech směrech a paprsky se tím pádem nespojí na sítnici do jednoho ohniska. Důsledkem je neostré a rozmazané vidění na dálku i na krátkou vzdálenost.
Lidé s astigmatismem si často stěžují na bolesti hlavy, unavené oči, nejasné vidění, šilhání atp. Astigmatismus jde navíc často ruku v ruce s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ VADY
Brýle s torickými čočkami, tvrdé kontaktní čočky
Nitrooční chirurgie s implantací torické čočky
Laserová operace

EXISTUJE PREVENCE?
Pokud se s touto vadou potýkáte, neměli byste ji řešit nákupem levných brýlí na čtení z drogerie nebo supermarketu. Důležité je správné vyšetření a také sledování toho, jestli oční vada nějak postupuje v čase. Počet dioptrií může být na každém oku jiný a s levnými univerzálními brýlemi byste si akorát tak zadělali na bolesti hlavy a další zdravotní problémy.

MOŽNOSTI ZÁKROKU
Laserová operace – různé lasery, různé metody
Nitrooční operace – v případě kombinovaných a těžších vad

KAM SE OBRÁTIT
Oční lékař
Specializovaná oční klinika

ZELENÝ ZÁKAL (GLAUKOM)

JAK SE PROJEVUJE

Glaukom je závažné onemocnění, které se v populaci vyskytuje velmi často. Bývá nazýván tichým zlodějem zraku, protože až polovina pacientů nepociťuje žádné příznaky a o svém onemocnění neví. Při zeleném zákalu dochází k postupnému odumírání zrakového nervu a
ztrátě vidění. Nejčastějším faktorem provázejícím vznik glaukomu je vysoký nitrooční tlak. V pozdějších fázích nemoci se objevují menší výpadky zorného pole, porucha periferního vidění, rozmazané okraje, snížená ostrost a potíže s viděním při práci na blízko a v tmavých
prostorách. Zřetelné poruchy vidění jsou však již známkou nevratného poškození zrakového nervu.

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ VADY
Prevence
Konzervativní léčba v podobě snížení nitroočního tlaku kapkami
Snížení nitroočního tlaku laserem
Chirurgický zákrok

EXISTUJE PREVENCE?
V případě šedého zákalu je prevence naprosto zásadní. Po čtyřicítce jsou pravidelná vyšetření očí nutností, ideálně i s měřením nitroočního tlaku. Jedině tak lze odhalit toto onemocnění včas a začít s jeho léčbou.

MOŽNOSTI ZÁKROKU
Snížení nitroočního tlaku laserem
Chirurgické řešení

KAM SE OBRÁTIT
Oční lékař
Specializovaná oční klinika

DALEKOZRAKOST (HYPEROPIE)

JAK SE PROJEVUJE
Dalekozrakost znamená špatné vidění na krátké vzdálenosti. Oko je tzv. krátké a procházející paprsky se protínají až za sítnicí, takže obraz je neostrý a rozmazaný. Této vadě se občas říká syndrom krátkých rukou. Postižený totiž vidí dobře na dálku, ale často se mu špatně čte, a aby zaostřil, snaží se knihu nebo mobil dát co nejdále od oka.
Děti jsou po narození dalekozraké. Časem se vada přirozeně srovná, u některých lidí však může zůstat a působit potíže. Vidění se také může výrazně zhoršit mezi 35. a 40. rokem, kdy se pružnost oční čočky sníží a ta už nedokáže akomodovat. Výše vady se v dioptriích označuje znaménkem plus.

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ VADY
Brýle, kontaktní čočky
Nitrooční chirurgie
Laserová operace

EXISTUJE PREVENCE?
Pokud se s touto vadou potýkáte, neměli byste ji řešit nákupem levných brýlí na čtení z drogerie nebo supermarketu. Důležité je správné vyšetření a také sledování toho, jestli oční vada nějak postupuje v čase. Počet dioptrií může být na každém oku jiný a s levnými univerzálními brýlemi byste si akorát tak zadělali na bolesti hlavy a další zdravotní problémy.

MOŽNOSTI ZÁKROKU
Laserová operace – různé lasery, různé metody
Nitrooční operace – v případě kombinovaných a těžších vad

KAM SE OBRÁTIT
Praktický lékař
Oční lékař
Specializovaná oční klinika

ŠEDÝ ZÁKAL (KATARAKTA)

JAK SE PROJEVUJE
Lidé s kataraktou se na svět dívají přes mlhavý závoj. Šedý zákal způsobuje pozvolné zakalení čočky, jehož následkem je postupné zhoršování zraku. Téměř polovina populace ve věku nad 50 let trpí určitým stupněm katarakty. Pokud se šedý zákal neřeší, může být jeho následkem
dokonce slepota. Mezi hlavní příznaky katartakty patří zamlžené vidění, rozostřené vidění do dálky, světloplachost, šeroslepost a celková změna ve vnímání barev.

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ VADY
Nitrooční chirurgie s implantací umělé čočky

EXISTUJE PREVENCE?
V případě, že máte podezření na šedý zákal, neměli byste vyšetření u očního specialisty odkládat. V dřívější době se nechávala katarakta tzv. „uzrát“. To již dnes neplatí. Naopak, čím dříve budete dobře vidět, tím dříve se opět zvýší kvalita vašeho života. Operaci, která se
provádí ambulantně a spolu s přípravou trvá zhruba 40 minut, částečně hradí pojišťovna. Většina pacientů navíc dobře vidí už druhý den po zákroku a pooperační komplikace bývají zcela minimální.

MOŽNOSTI ZÁKROKU
Nitrooční operace

KAM SE OBRÁTIT
Praktický lékař
Oční lékař
Specializovaná oční klinika

Share This